Pride of Educ

Talumpati ni Dr. Ma. Theresa L. de Villa, Panauhing Pandangal ng Parangal 2018

Talumpati ni Dr. Ma. Theresa L. de Villa bilang panauhing pandangal

Parangal sa mga Magsisipagtapos, Kolehiyo ng Edukasyon

Ika-22 ng Hunyo, 2018; Cine Adarna, UP Diliman

“Sandaang Taon ng Makabuluhang Edukasyon: Sa Hamon ng Panahon Handang Tumugon”

 

Nakatataba ng puso ang maayanyayahan sa mahalagang okasyon ito ng ating kolehiyo: ang pagdiriwang ng kanyang ika-100 taon at ang makadaupang-palad ang mga gurong magsisimula ng panibagong sentenaryo. Magsimula tayo sa isang pagganyak. Pakisagot ng Ilang bugtong:

Magandang prinsesa, nakaupo sa tasa.            (kasuy)

Hindi pari, hindi hari, nagdaramit ng sari-sari.     (paru-paro)

Ang bugtong at salawikain ang ilan sa mga paraan ng pagtuturo ng mga magulang at nakatatanda sa komunidad noon. Mapupunang ang mga paksa ay nakatuon sa kalikasan at mga bagay na nasa lipunan. Mga hari at opisyal ng militar ng Espanya, mga Espanyol na prayle. Hindi ba kontektwalisasyon ito? Hindi ba hinahasa nito ang malalim na pag-iisip?

Ngunit napawi ang mga pamamaraang ito sa ilang daan taon ng kolonisasyon. Pinalitan lahat; binago lahat.

Simula ika-1 ng Hulyo 1918 (opisyal na tala ng pagkatatag ng Kolehiyo ng Edukasyon) marami ng pagbabago ang naganap sa ating bayan at sa lipunang Pilipino. Ang mga kaganapang ito ang nagtakda ng pagbabago. Isang halimbawa ang sistema ng edukasyon na bunga ng pag-igting ng kolonisasyon sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon. Di na natin tatalakayin ang paksang ito. Marahil alam na ninyo ang mga matingkad na halimbawa at patunay sa mga ito. Ang iba ay nakikita pa sa kasalukuyang sistema ng edukasyon. Hayaan ninyo akong ibahagi ang ilang karanasan bilang patotoo sa ugnayan ng edukasyon at ng mga kaganapan sa lipunan.

Dekada sisenta: English, Math at Science ang pinipiling kurso dahil sabi sa amin, ito ang kinakailangan upang umunlad. Dagdag pa, ang mga kursong ito ay palatandaan ng katalinuhan. Pinili ko ang Ingles. Ang isang buong leksyon sa wikang Ingles ay naayon sa pagkakasunod-sunod ng apat na batayang kasanayan sa Ingles o basic communication skills: Listening, Speaking, Reading, Writing. Makinig muna bago magsalita, magbasa at magsulat. Sa listening o pakikinig, modelo nito ang guro na gamit ang mga aklat na naglalaman ng metodo: paano ang intonation, stress at blending. Sa speaking o pagsasalita, mahalagang makuha ang pagbigkas ng first language users. Napilitang baluktutin ang mga dila. The more you sound American or foreign, the better. Aspirate the fs, vs, and ths. Di bale na lang kung walang saysay. ang sinasabi.

Sa reading ang mga nilalaman at pinahahalagahan ng panitikan o literature ay kulturang maka-Kanluranin. Sa writing o pagsusulat, karaniwang paksa ang “What I did last summer” o “My favorite room in the house.” Kontrolado lahat ang buong sistema at nagmumula sa itaas.

Sa paglipas ng panahon, maraming pagbabago ang naganap.

 

Dekada sitenta:

Naririnig: New Society, This country will be great again, May bagong silang (isang awit), Jabidah Massacre;

Ipinahahayag: Batas Militar; Sa pag-unlad ng bayan, disiplina ang kailangan;

Nababasa: Pagbago ng Konstitusyon; Pagbomba sa Plaza Miranda; Pagkontrol sa Kongreso;

Nasusulat: Pagtatanggol sa demokrasya; Unang Sigwa o ang First Quarter Storm.

Maraming dokumento at anyo ng panitikan ang iniluwal.

Key words: Martial Law; disappeared; salvage na nabago ang ibig sabihin; civil disobedience;

Maraming pagbabago: konstitusyon, komposisyon ng Kongresso; halaga ng piso sa dolyar (mula 2 piso naging mahigit 20 piso

Isa sa mahalagang kaganapan sa UP na naging malaki ang impact sa mga estudyante sa buong bansa ay ang pag-usbong ng pariralang Iskolar ng Bayan. (Forum, Jan-Mar 2018, pp. 12-13). Nagmula ito sa isang sanaysay ng isang estudyante sa Creative Writing class sa noon ay College of Arts and Sciences. Pinamagatan niya itong “Hirap sa Sasakyan ang Iskolar ng Bayan.”

Ilang sipi sa naturang sanaysay at artikulo.

1975: Isang “di malilimutang karanasan” ang araw-araw na pagbyahe ng isang estudyante ng UP Diliman mula Makati.

“Matagal ka nang maghihintay ng bus tapos sangkaterbang tao ang nag-eeksudos o nag-eebakweyt papuntang Cubao. . .” Kaya nang kinailangang magsulat ng isang sanaysay . . . isinulat ang kanyang karanasan.

“Pag para ng bus, bababa ang dalawa, sasakay naman ang dalawampu. Sa malayo, parang mga langaw ang mga tao na nag-uunahan sa pagdapo sa sugat ng isang batang taga Constitution Hill . . . Sa wakas, kahit papano nakasabit ka rin. Mula sa estirbo dahan-dahan kang sumisingit, “oops, sorry po.” Singit ka sa pagitan ng mga manggagawa, empleyado, mga estudyante atbp. . . . Sa mala-sardinas na kondisyon sa loob ng bus, mangingiti ka kasi nakasakay ka na . . . .”

Wala waring pagkakaiba sa mga nasasaksihan at nararanasan natin ngayon, lalo na ng mga nagsusumisikap na mga iskolar ng bayan tulad ninyo. (Ang kumpletong sanaysay ay nasa Forum, Jan-Mar 2018, pp. 12-13).

 

Dekada otsenta:

Naririnig: paglabas sa bansa ng yaman ng bayan, patuloy na pag-aaklas sa mga kanayunan;

Ipinahahayag: pagbabalik bansa ni Ninoy Aquino; snap election; Nababasa at nasusulat: Paglikas o pagtakas ng pamilya Marcos mula sa Malacanan; Pagbabalangkas ng 1987 Constitution;

Key words: People Power; peace process; coup d’etat; halaga ng piso sa dolyar: naglalaro sa PhP26.00 hanggang PhP37.00.

Maraming pagbabago: nagkaisa ang mga guro sa pampubliko at pribadong eskwelahan na magkapit-bisig at kumilos upang maisulong ang makabuluhang edukasyon tungo sa pagbabago ng lipunan.

Ito ang bitbit naming mga guro sa Ingles: Kung ginamit ang Ingles sa pag-kolonisa, maaring gamitin din ito sa pag-dekolonisa o pagkalas sa pagkakakulong sa isip sa pamamagitan ng masusing pakikinig, pagbasang magpapaunlad ng mapanuring pag-iisip, pagsasalita at pagsulat. Natatamo ito sa maingat na pagpili ng mga babasahin, pag-formulate ng mga tanong at paglalatag ng mga gawaing makabuluhan sa buhay ng estudyante at lipunang kanyang kinabibilangan.

Ayon nga sa tema ng pagtitipong ito: Makabuluhang Edukasyon. Isang halimbawa ang aking karanasan.

Klase: Grade 5 English.

Topic: Answering the telephone.

Gamit ang isang toy telephone, ginawa ang dyad sa harapan ng klase. Isang estudyante ang pinagtawanan dahil baligtad ang hawak sa telepono. Nasa tenga ang mouthpiece at nasa may bibig ang earpiece. At halos maiyak na sinabi ng bata na wala silang telepono. Ipinakita ang wastong gamit at itinuloy ang exercise: Hello. Good morning. This is the Lopez residence. Blah blah blah. Hold the line please. At ibinulong ko sa kanya na handa na siya kapag nagkatelepono sila sa bahay. Makalipas ang dalawang taon nagkita kami sa high school building at masaya niyang ibinalita: Ma’am may telepono na kami. Pero di English ang ginagamit namin sa pagsagot!

 

Dekada nobenta:

Naririnig, ipinahahayag, nababasa at nasusulat: pagsasara ng US military bases; jeepney strike; pagputok ng Mt. Pinatubo.

Key words: deregulation; private and foreign investments

Halaga ng piso sa dolyar: naglalaro sa pagitan ng PhP36.00 – PhP38.00

Sa dekadang ito, pinalakas ang integrasyon ng apat na batayang kasanayan sa komunikasyon. Gayundin ang paggamit ng Ingles sa pagtuturo ng Agham at Matematika. Isang halimbawa

Klase: Grade 4 Matematika sa isang pampublikong paaralan sa Isabela.

Topic: Reading and interpreting the electric meter.

Sinunod ng guro ang mga gabay at gawain at pagsasanay na nakasulat sa aklat kung saan may drowing ng mga electric meter na may iba-ibang “recorded readings”. Matapos ang klase, nahihiyang sinabi ng guro: Sinusunod ko lang po ang sinasabi ng DECS kahit di magagamit ng mga bata ang skill. Napansin nyo na walang kuryente dito. Sagot namin: Di bale, baka magkakuryente na kayo sa taong ito. Sagot ng guro: Baka nakalimutan na ng mga bata ito. At saka kung kailangan, matutunan.

Isang klase sa Grado 6 sa EPP

Topic: Proper behavior at the dinner table. Ipinakita ang tamang pag-aayos ng mga gamit pangkain sa mesa tulad ng plato, kutsara, tinidor at table napkin! Tinalaka ang mga syalitang dapat gamitin tulad ng: “May I have a second helping please?” at “Please pass the viand. “

Matapos ang klase kinausap namin ang mga bata tungkol sa leksyon. Ikinuwento ng ilang bata kung ano ang karaniwang nangyayari sa kanila sa hapag kainan. Bawat isa ay binibigyan ng kanilang ina ng plato na may kanin at konting pang-ulam. Walang second helping at wala ring Ingles.

Kapuna-puna na alam ng guro sa Isabela na di makabuluhan ang nangyayari sa loob ng klasrum habang ang ikalawang guro naman ay sumusunod sa itinatakda ng mga nakatataas.

 

Bagong milenyo (2000 hanggang sa kasalukuyan):

Naririnig, ipinahahayag, nababasa at nasusulat: pagdami ng BPO, People Power 2, New Republic; NBN-ZTE deal; Maguindanao Massacre; typhoons and other calamities;

Key words: I’m sorry, COMELEC irregularities; peace process; indigenous peoples; fake news, populist presidency, revisionism, authoritarianism, EJK, quo warranto, reuse, recycle, repurpose, atbp.; halaga ng piso sa isang dolyar: 2013 PhP 44.00; 2017 Ph 50.00; 2018 PhP53.489.

Naging mulat na ang maraming guro dahil sa mga pangyayari sa kanilang kapaligiran. Ngunit tila nahihirapan pa silang gawing makabuluhan ang mga leksyon sa araw-araw na mga pangyayari sa lipunang Pilipino. Isang halimbawa:

Nakatanggap ang punong-guro ng isang balumbon ng nakatuping mga pahinang pinunit sa isang maliit na notebook. Nakasulat sa unang dalawang pahina at sa malalaking letra. P_ _ _ _ _-I _ _! Sa ikatlong pahina: Hirap sumakay ng dyip. Puno.Mahuhuli ako sa klase. Sa ikatlong pahina: Nag-rebyu ako para sa test! P _ _ _ _ _ I _ _! Co-syn walang tulong para makarating ako sa school! Sa ika-apat na pahina: Mabuti pa sa PA, natututo kaming pagkasyahin ang pera para makakain nang mabuti.

Ngunit ang mga kapatid nating mga katutubo ang isa sa mga nagsusulong ng makabuluhang edukasyon kahit noong una pa man, kaya hindi naging mahirap sa kanila ang pag-angkop sa kanilang kapaligiran at kultura at sa mga pagbabago. Ipakikita ito sa susunod na halimbawa.

Science 3 Lesson Plan

Topic: Solid, Liquid at Gas;

Context: Pangingisda sa sapa (hapa) at mga bagay sa pamayanan na maaaring gamitin.

References: Elders, Textbook

Brief Description of the Context: Ang pangingisda sa sapa (hapa) ay isa sa paraan ng pagpapatibay ng relasyon ng mga kabataan at nakatatanda. Ito ay isa rin sa mga gawain sa pamayanan na nagpapatibay ng ugnayan ng mamamayan sa bawat isa. Ang pagpapahalaga at respeto sa kapaligiran ay isa ring nagpapatatag ng relasyon ng pamayanan sa kalikasan.

Materials: Sibat, Bisti, Antukus at mga bagay na matatagpuan sa paligid ng sapa (bato, tubig, buhu, atbp.)

             Dumako sa kalapit na sapa ng eskwelahan

Sa gabay ng elder at guro,

 1. Ipakikita ang wastong gamit ng antukus(goggles), bisti (pana) at sibat sa pangingisda. Obserbahan ang mga bata sa panghuhuli ng isda sa sapa.
 2. Magpakuha ng buhu at panggatong sa mga bata. Ihahanda rin nila ang mga ito upang makapagluto.
 3. Iluluto na ang mga nahuling isda.

Discussion/Analysis:

 1. Ano-ano ang mga kagamitang ginamit sa pangingisda sa sapa?
 2. Magbigay ng katangian ng mga kagamitang ito.
 3. Ano-ano naman ang mga kagamitang ginamit sa pagluluto?
 4. Ano-ano naman ang mga katangian ng mga kagamitang ito?
 5. Ano ang napansin nyo habang kumukulo ang inyong niluluto sa buhu? Ano ang katangian nito?
 6. Batay sa mga katangian ng mga bagay at kagamitang nabanggit sa pangingisda at pagluluto, alin sa mga ito ang solid? liquid? gas?

 

Bilang isa sa mga nakarinig, nakabasa, nakipagtalastasan at nakaranas sa ilang mga pangyayari sa loob ng mga dekadang nabanggit, may lungkot, pangamba at galit na makita ngayon ang anino ng mga pangyayari noong dekada 60 at 70: pagiging sunud-sunuran sa kagustuhan ng mga namumuno, pagkawala o pagnipis ng oposisyon sa Kongresso at sa Korte Suprema, mga institusyong dapat ay independyente sa Ehekutibo, ang paggamit ng grassroot at rhetorical question approach sa pagsusulong ng pagbago sa Konstitusyon, ang palagiang paggamit ng malalaswa at bastos na mga salita at ang lantarang kawalan ng respeto sa karapatang pantao, at sa mga kababaihan.

Ito ay ilan lamang sa mga kasalukuyang hamon sa atin bilang mga guro.

Ano nga ba ang layunin ng pagbabahaging ito? Sinikap nitong maihayag ang ilang punto na nasaksihan at naranasan sa loob ng halos pitong dekada. Higit sa lahat, ang maaaring gawin nating mga guro bilang tugon sa mga hamon. Ayon nga sa tema ng parangal ngayong hapon: makabuluhang edukasyon tugon sa hamon ng panahon.

Unang punto, lubhang mahalaga ang ugnayan ng mga pagbabago sa lipunan (at sa mundo) sa mga pagbabago sa sistema ng edukasyon. Malinaw na nakita ito at naiukit sa mga isipan ng mga naunang henerasyon. Mas bihasa silang mag-Ingles at kung minsan ay ikinahihiya ang paggamit ng Filipino. Naging tanda ng pagiging edukado o may pinag-aralan ang kahusayan sa Ingles. Nabago ito noong dekada 70 kung kailan naging maigting at marubdob na naisulong ang nasyonalismo. Alam nating lahat na ang UP ang isa sa nanguna sa pagkilos na ito. Kaya noong dekada 80 naging isang patakaran ang paggamit ng Filipino bilang wikang panturo. Tinangkilik ito ng UPIS.

Sa patuloy na pag-usbong ng mga di kanais-nais na kaganapan sa lipunan, paano ba maipaloloob ang mga ito sa mga asignatura? Paano mai-uugnay ang isyu ng tugon ng Korte Suprema sa inihaing quo warranto sa pagtuturo ng isang konsepto sa agham o matematika o sa PE? Paano gagawing makabuluhan ang Merchant of Venice sa mga millennial? Alam kaya nila ang 5-6 sa pagpapautang?

Ikalawang punto, may kaugnayan rin ang mga kaganapan sa ibang bansa sa ating bansa at lipunan. Halimbawa nito ang zero tolerance ng USA na sapilitang napaghiwalay ang mga bata sa kanilang magulang? Hindi ba ito ay di naiiba sa mga batang may mga magulang na OFW? O ng mga batang nauulila dahil napatay o nakulong ang mga magulang dahil nahulihan silang nagbabatak at nanlaban sa mga otoridad? Paano ito maipaloloob sa isang talakayan sa Pisika? Musika? Heograpiya?

Ikatlo, sa tunay na buhay, magkakaugnay ang lahat (Life is interdisciplinary in nature). Halimbawa, pagkagising ano ang karaniwang ginagawa mo? Maglinis ng katawan (health, science) ayon sa isang sistema ng pagkakasunod-sunod na itinuro ng iyong magulang (communication). Inoorasan ang tagal ng paglilinis (math) dahil may iba pang gagawin bago kumain at pumasok sa eskwelahan. Sabi nga ni James Moffett Life is not divided into subjects (1992).

Ikaapat, ang mga kaganapan sa lipunan at sa kasaysayan nito ay sinusulat ng taumbayan at di naka-sentro sa iilang tao lang; kaya mahalaga ang mga tanong na bakit at paano, di lamang sino, saan at kailan. Nakita natin ito sa ating kasaysayan. Ang mga lider ay iniluwal ng mga kaganapan ngunit ang nagsulong ay ang taumbayan. Sa lahat ng pagkakataon, pinahahalagahan ang sumusunod: KATOTOHANAN, KATARUNGAN at KAPAYAPAAN. Taumbayan ang nagsusulong at nagsasabuhay. Sa panahon ngayon ng fake news, misinformation, cuss words na ikinatutuwa ng marami, kawalan ng respeto sa buhay at sa kapwa tao partikular na sa mga kababaihan, ano nga ba ang dapat gawin nating mga guro?

Iminumungkahi ko ang sumusunod:

 1. Manindigan sa isang prinsipyo o paniniwala. Take a stand; Pero iwasang ipilit ang iyong killing o bias sa iyong mga estudyante. Imbes, linangin ang mapanuring pag-iisip o critical thinking sa pamamagitan ng pagtalakay ng iba-ibang paraan ng pagtukoy at pagkalap totoong datos, ang masusing pag-aaral ng mga ito tungo sa pagbuo ng isang desisyon.
 2. Patuloy na makinig, magbasa, makipagtalastasan at magpahayag ng saloobin . Sa madaling salita: kumilos. Di sapat na may alam, may realisasyon. Kailangan ang pagkilos.

Pagnilayan natin sandali ang sinabi ng syentistang si James Speth sa isang panayam noong 2015.

“The things that affect environment outcomes are politics and the ascendancy of money power over people power,

I used to think that the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse, and climate change. But I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed and apathy.”

Patunayan nating mali ito. Imbes, paninidigan natin ang sinabi ng isang dating kasama natin na si Maria Luisa C. Doronila.

In education, a similar transformation has been taking place, because the people themselves, through the growth of civil society, have taken initiatives to make education an arena of struggle and change in order that it will work for themselves and for societal development . . . the people have shown that this can be done by transforming education into an inclusive and comprehensive social process where everybody participates in its realization (1994).

Maligayang bati sa inyong lahat. Mabuhay ang mga Guro ng Bayan, mga dating Iskolar ng Bayan na maghuhubog ng mga darating pang Iskolar ng Bayan.

Magandang umaga po.

-wakas-

 

Isinulat at ibinahagi bilang talumpati ni Ma. Theresa L. de Villa, Professorial Lecturer, Faculty of Education, UP Open University

BSE (English), College of Education, UP Diliman, 1966

Med (TESL/TEFL) College of Education, UP Diliman, 1980

Ph.D. (Filipino:Translation), Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Diliman, 1995.

Eduk: Pangalawang Karangalan sa Parada ng mga Parol 2016 sa Unibersidad

Nagtamo ng pangalawang karangalan sa Parada ng mga Parol 2016 ang Kolehiyo ng Edukasyon, kasama ang UP Integrated School (UPIS) at National Institute for Science and Mathematics Education Development (NISMED).  Ang paboreal na sumasagisag sa dangal at karunungan ang mataginting na tinig na sumalamin sa temang “Himig ng Diliman, Hagkan ang Gabi”.

001

Ang boses ng edukasyon o karunungan ang nagsisilbing mahalagang pundasyon sa paglinang ng kakayahan ng bawat mamamayan. Ito ang gabay sa pagsulong ng mga mithiin ng sambayanan tungo sa makatao at mapagpalayang pagbabago.  Patuloy ang edukasyon na humuhubog sa ating lipunan at pambansang pagkakakilanlan.

Ipinapakita ng tikas ng tindig ng paboreal ang angking dangal ng bawat mamamayan sa ating lipunan. Ipinapahiwatig naman ng maningning at kumikinang na mga balahibo nito, na gawa sa tradisyonal na pamaypay na anahaw at mga CD, ang pagiging tanglaw ng karunungan sa ating kinabukasan.002

Sa tulang Tanglaw na akda ng isang mag-aaral sa Eduk na si Mark Angelo Francisco, napapaloob ang kahulugan ng simbolong ito.

003 004

005

Go Eduk! Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng naggugol ng panahon upang maging matagumpay ang Parada ng mga Parol 2016!

Photo Credits: Sharehann Lucman, Phoebe Beltran-Almazan, and Arnel Gerolia

UP College of Education Now Center of Excellence for Teacher Education

12963419_1102451553110559_654719689208681648_n

The UP College of Education has been officially recognized by the Commission on Higher Education (CHED) as a Center of Excellence (COE) for Teacher Education.

In accordance with the pertinent provisions of RA 7722, otherwise known as the Higher Education Act of 1994, and by virtue of the Commission en Banc Resolution No. 193-2016 dated March 14, 2016, COEs serve as potent catalysts for world class scholarships, best practices, innovative curriculum, research and extension and professional development in Teacher Education program.

The designation of the UP College of Education as a COE is valid from April 1, 2016 to December 31, 2018.

The official CHED memo may be viewed here.

Reflections from a Grateful Student

collage

Recipients of the 2015 MacArthur and Josefina Reyes Excellence in Teaching Awards

 

In the year 2000-2001, when I first attended Torres High Class 1961 40th anniversary reunion ( it was called reunion of the millennium), I had the opportunity to sit down with then Dean Vivien M. Talisayon, and we discussed what help we can extend to the College of Education. At that time we had helped in the renovation of the MAURA DELOS REYES Audio visual room, in honor of our mother who was a schoolteacher in our hometown all her life. (Later we also dedicated another room for our oldest pamangkin AGNES MADAMBA who was a graduate of UPCOE and specialized in Special Education.)

Dean Talisayon and I came up with the idea of establishing the Teachers Awards to honor and recognize the outstanding work and dedication of the faculty of UPCOE.

Coincidentally before our 40th high school reunion/ I tried to locate my high school teachers, and those I found, I invited to our reunion dinner dance. That was the first time I saw these teachers after graduating from Torres High School in 1961. Our class was excited to see our former teachers.

As I reflect on my life, I would not have gone to high school after grade school in Caingin, San Rafael, Bulacan, if not due to some twist of fate, that the then principal, Cesario Bandong, admitted me, a provincial student, in a Manila City School (Torres High), which provided me four years of free high school education.

Getting admitted to Torres Hi was just the first step, I was so blessed to be under great and excellent teachers, who were proficient in their major subjects, who were devoted to their students, who were all kind to me, and who gave me all kinds of encouragement – you see, I was quite shy, having grown up in the province. Our teachers spent a lot of extra hours after school, to train us to compete in the Manila inter – high school math and science contests. The results were gratifying, we won several trophies and medals in those contests for dear Torres High.

Their hard work and dedication paid off in 1961 when our class produced four science scholars of the Science Foundation of the Philippines (NSDB). Two of us, (including myself), were in the top 20 students nationwide. The scholarship afforded me a free ride to finish BS Electrical Engineering at UP Diliman. Free tuition, free books with substantial monthly cash allowance.

After graduation, I was invited to teach at UP Engineering, and did it for 5 years; topped the Electrical Board Exams; worked for MERALCO for 4 years before doing graduate school in the US. After Graduate school, I established my career in electrical engineering in Ohio, USA, until retirement.

As you can see the College of Education Excellence in Teaching Awards is to mainly say thank you to my many teachers and mentors who have touched my life in a very special way – MacArthur would have not been MacArthur today if not for the inspiration and mentoring they unselfishly provided me.They are part of God’s blessings to me, my family, and my loved ones. I realized, when I started teaching at the UP College of Engineering, how a teacher in many little ways, can be instrumental in the life and success of their students. The story of these awards is not only the story of my teachers, it is also the story of my life.

Mac Arthur Delos Reyes

Torres High, Class ’61

UP Eng. Class ’66

LLC Award Recipient from the UP College of Education

Pinky Cupino for Lontok Awards

Fleur de lys Cupino, a College of Education graduate, was a recipient of the 5th Lourdes Lontok-Cruz’s  (LLC) award for Most Outstanding Dissertation in Women’s and Gender Studies in a ceremony held at the UP Mass Communications auditorium last December 7, 2015.  Her dissertation adviser, Dr. Grace Koo joined her in this event.  This cycle of LLC awards covers theses and dissertations for the academic years 2011-2015 from entries of the entire UP system. Her research on “Stories of Martial Law: Teaching and Learning Processes from the Lenses of Activist Mothers and their Children” was one of the four awarded in the dissertation category.

The UP Center for Women’s Studies (UPCWS) and UP Center for Women’s Studies Foundation, Inc. (UPCWSFI) introduced the LLC award in 2000 with a grant from Atty. Lourdes Lontok-Cruz, president of the UPCWSFI from 1998-2009.  The LLC Award recognizes and highlights the significant role of of Atty. Lontok-Cruz (1923-2011) in strengthening women’s studies in the University of the Philippines and her advocacy for women’s equality and gender empowerment.

It is with pride that that the UP College of Education celebrates this event with Ms. Cupino, who was also a recipient of the Most Outstanding Dissertation Award at the College of Education graduation ceremony in June 2015.

 

UP Special Education Council Honored as 2015 Volunteer Group Advocate for the Empowerment of Persons with Disabilities

SPED

The Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled, Inc. (PFRDI), through its Apolinario Mabini Awards Committee, honored the University of the Philippines Special Education (SPED) Council as the year’s Volunteer Group Advocate for the Empowerment of Persons with Disabilities (PWD). President Benigno S. Aquino III presented the award on September 29, 2015 at the Heroes Hall of the Malacañan Palace. High Council President Shiela M. Odoño, Members’ Development Committee Head Alexandra Regina D. Martin and UP College of Education Secretary Prof. Vanessa Lusung-Oyzon received the award in behalf of the student organization. Externals Committee Head Maria Beatriz A. Vergara and Secretary General Shaira M. Odoño accompanied them to the occassion. Professor Charo Deefeo-Baquial is their Faculty Adviser.

 

The Award is given to a volunteer group that has supported PWD and/or their families through care/service provision, advocacy, social action, community development, legal action, and related services. The UP SPED Council was recognized for giving its time and talent to educate special children through various innovative ways and means. Through their unconditional service, utmost excellence and unwavering commitment, the leaders and members of the student organization uplift children with special needs and their families via various projects. Aside from these, the UP SPED Council partners with Volunteers for Children for the VFC Laugh. Play, Learn; and with Miriam College for Run for FAN (Fully Abled Nation).

 

The UP College of Education and the Special Education Area are very proud of the accomplishments of UP SPED Council and hope that they would continue their selfless service of empowering the Filipino child with special needs.

UPAA confers 2015 Distinguished Alumni Award to Educ alumnae, Dr. Dina S. Ocampo and Dr. Barbara Wong-Fernandez

The College of Education is proud of the achievement of two of its beloved alumnae, Dr. Dina S. Ocampo and Dr. Barbara Wong-Fernandez.

The College of Education is proud of the achievement of two of its beloved alumnae, Dr. Dina S. Ocampo and Dr. Barbara Wong-Fernandez.

 

Two Eduk alumnae, Usec. Dina S. Ocampo and Dr. Barbara Wong-Fernandez, recently received the 2015 UP Alumni Association Distinguished Alumni Award for Educational Innovation and 2015 UP Alumni Association Distinguished Alumni Award for Educational Administration respectively on June 20, 2015 at the UP Bahay ng Alumni. The UPAA official website explains that the UPAA Distinguished Alumni Award is conferred to “alumni who have demonstrated, in their chosen field of endeavor, exceptional achievements and outstanding contributions that bring about substantial benefits to society and distinct honor to the University.” Achievements and contributions that impact the community in the local, national, and international level are especially valued. Nominees are evaluated based on their service orientation, leadership, impact of work, and integrity.

Dr. Dina Ocampo is currently the Undersecretary for Programs and Projects of the Department of Education. She earned her BEEd (1985) and master’s degree (1991) at the College of Education where she is also a faculty member and one time Dean (2010-2012). She was one of The Outstanding Women in the Nation’s Service (TOWNS) in 2007 and an awardee of the Search for Outstanding Teacher (SOT) sponsored by Metrobank Foundation (2009).

Dr. Barbara Wong-Fernandez is currently Assistant Vice President for Academic Development and Director of the University Research Center at Far Eastern University (FEU). She earned her MEd in Guidance at the College of Education (1975 ) where she was once a faculty member. Dr. Wong-Fernandez also served as guidance counselor at the UP Integrated School and was Vice Chancellor for Student Affairs in UP Diliman from 1996 to 1999. Prior to moving to FEU, she taught at De La Salle University in 2000 and became Dean of the College of Education from 2003-2007.

The College of Education is proud of the achievement of two of its beloved alumnae, Dr. Dina S. Ocampo and Dr. Barbara Wong-Fernandez.