December 2016

Month

Nagtamo ng pangalawang karangalan sa Parada ng mga Parol 2016 ang Kolehiyo ng Edukasyon, kasama ang UP Integrated School (UPIS) at National Institute for Science and Mathematics Education Development (NISMED).  Ang paboreal na sumasagisag sa dangal at karunungan ang mataginting na tinig na sumalamin sa temang “Himig ng Diliman, Hagkan ang Gabi”. Ang boses ng...
Read More

Recent Comments