Pagbati! Ikinagagalak naming ibahagi ang mga gagawaran ng Gawad Tsanselor 2021 mula sa Kolehiyo ng Edukasyon. Si Prop. Lorelei R. Vinluan ay gagawaran ng Natatanging Lingkod Komunidad 2021 at si Bb. Anna Lourdes Rigos Cruz ay gagawaran ng Natatanging Mag-aaral 2021.