Pagbati! Ikinagagalak naming ibahagi na ang Reading, Early Grades, Arts and Language Education (REGALE) Cluster at ang UP College of Education Student Council ay kinilala ng unibersidad bilang MGA ORGANISASYONG TUMULONG SA UP DILIMAN SA PANAHON NG PANDEMYA!