May 2023

Month

Inihahandog ng UP College of Education Student Council, kasama ang UP College of Education Electoral Board at Sulo, ang TAPATAN 2023: EDUK MITING DE AVANCE.Halina’t kilalanin natin ang mga susunod na lider-estudyante sa ating kolehiyo at ang kanilang mga plataporma para sa susunod na akademikong taon!Upang lubos na makilala ang ating mga kandidato, maaaring magpadala...
Read More
Ready to upgrade your leadership skills and learn about the future of education? Don’t miss out on the opportunity to attend the “National Research Symposium for Education Leaders.” Join us in this hybrid event at the Alcantara Hall, Student Union Building, University of the Philippines Diliman on 17 June 2023, from 1:00 p.m. to 5:00...
Read More
The class of EDUC 280, in partnership with the Center for Integrated STEM Education, Inc., would like to invite interested individuals to join SALA (STEM Appreciation for Life-long Application) 4.0 with the theme “Unlocking Potentials in Emerging STEM Careers” to be held via Zoom on May 13, 2023. The event will also be broadcast on...
Read More
The National Conference on Research in Teacher Education (NCRTE) 2023 will be held on October 26-28, 2023. Save the date! Details on abstract submission and registration process will be out soon! For updates, please follow our official Facebook page: https://www.facebook.com/ncrtephilippines/ and our official website https://pages.upd.edu.ph/ncrte/.
Read More
Sa pagtutulungan ng Komite sa Wika ng UP Kolehiyo ng Edukasyon at UPD Sentro ng Wikang Filipino, malugod namin kayong inaanyayahan sa unang serye ng PANDAYAN sa Pagsasaling Teknikal. Bukas ang gawaing ito sa lahat ng guro, administratibong kawani, REPS at gradwadong mag-aaral ng UP Kolehiyo ng Edukasyon, UP Integrated School at UP NISMED. 20 slots lamang...
Read More
1 2

Recent Comments