Ang lahat ay inaanyayahan sa Ika-109 na Pangkalahatang Pagtatapos ng UP Diliman (Birtuwal na Seremonya) na gaganapin sa Linggo, 26 Hulyo 2020, 7 ng umaga.

Bisitahin ang https://upd.edu.ph/ simula 23 Hulyo 2020 para sa link ng birtuwal na seremonya.