Buong galak naming ibahagi sa lahat ang mga UP Diliman Professorial Chair Awardees 2022 mula sa Kolehiyo ng Edukasyon