Ang layunin ng huling video sa seryeng USAPANG COVID-19 ay masagot ang tanong na “Paano kaya tayo makakatulong para hindi kumalat ang COVID-19?” Sana ay makatulong ang tatlong video upang mas mapalalim ang pang-unawa ng mga bata tungkol sa kanilang kalusugan at sa pandemya. Narito ang video: https://youtu.be/iQ1n4XmlK-Y

Ang unang video na sumasagot sa tanong na “Ano ang COVID-19?” ay maaring mapanood sa https://youtu.be/_rEtFcuHnAs. Mapapanood naman ang ikalawang video na tumatalakay sa ““Paano Nilalabanan ang COVID-19?” sa https://www.youtube.com/watch?v=b4JDxmOr2lU&t=27s