0

Pag-alaala sa mga Kasamang Pumanaw ngayong Araw ng mga Kaluluwa 2023

Ngayong Araw ng mga Kaluluwa, muling inaalala ng Kolehiyo ng Edukasyon ang mga pumanaw na dating kasamahang guro at kawani. Sa kabila ng kalungkutang patuloy na nararamdaman sa ating mga puso, ang kanilang mga alaalang iniwan ay nagdudulot sa atin ng ngiti. Ang Kolehiyo ng Edukasyon, kabilang ang mga kaguruan, mga kawani, at mga mag-aaral, ay patuloy silang inaalala at ipinagdarasal sa pag-asang sila ay makakasamang uli sa buhay na walang hanggan.

Related Posts