Kining Diksyunaryo nga COVID-19 Para sa mga Bata kay pahinungod sa Reading, Early Grades, Art and Language Education (REGALE) nga grupo sa UP College of Education alang sa mga bata ug ilang mga pamilya. Kami nagalaum nga kini makatabang sa pagsabot sa mga bata sa mga importante nga mga pulong mahitungod sa pandemiya karon.

Gibuhat namo ang diksyunaryo sa Filipino ug Ingles para masabtan sa mas daghan nga mga bata. Gitabangan sad mi sa mga bata, ginikanan, ug magtutudlo nga miyembro sa deaf community para makabuhat ug mga video para sa Filipino Sign Language nga bersyon sa mga pulong. Para sa bersyon nga Sinugbuanong Binisaya, gitabangan sad mi sa mga bata, ginikanan, magtutudlo, manunulat, ug doktor nga gikan sa lahi-lahi nga parte sa Visayas ug Mindanao. Nabag-o na ug naalisdan ang uban nga mga gipangsulat human mabasa sa mga una nga nakakita ug migamit niini.

Pwede ma-download ang kopya sa diksyunaryo sa https://bit.ly/binisayangaCOVID19diksyunaryo