Pagbati! Ikinagagalak naming ibahagi na si Dr. Sheryl Lyn Monterola ng Kolehiyo ng Edukasyon ay gagawaran ng Gawad Tsanselor sa Natatanging Guro 2022.