Ang ikalawang video na ito sa seryeng USAPANG COVID-19 ay naglalayong masagot ang tanong na “Paano Nilalabanan ang COVID-19?” Sana ay makatulong ito upang higit na maunawaan ng mga bata ang bahaging ginagampanan ng bawat sektor upang malabanan ang pandemyang COVID-19.

Ang unang video na sumasagot sa tanong na “Ano ang COVID-19?” ay maaring mapanood sa https://youtu.be/_rEtFcuHnAs.