Batid namin sa Reading, Early Grades, Art at Language Education (REGALE) cluster ng UP College of Education na higit na marami pang mga bata ang maaabot ng Diksyunaryong COVID-19 para sa mga Batang Pilipino kung mailalapat ito sa video. Katuwang ang UP Open University, lumikha kami ng tatlong video na pinamagatang Usapang COVID-19. Narito ang unang video na naglalayong masagot ang katanungang “Ano ang COVID-19?” Sana’y maraming matutunan ang mga bata sa video na ito. Maaari ding mapanood ang video sa https://youtu.be/_rEtFcuHnAs