Sa pagtatapos ng taong ito, pinagpupugayan ng Kolehiyo ng Edukasyon ang mga bagong guro ng bayan na magpapanday ng lipunang Pilipinong mulat, malaya, at mapagpalaya. Samahan ninyo kami sa pagdiriwang ng Parangal 2021 sa ika-18 ng Disyembre 2021.