An Diksyunaryong COVID-19 para sa Kaakian na Pilipino regalo kan Reading, Early Grades, Art and Language Education (REGALE) cluster kan Kolehiyo kan Edukasyon, Unibersidad kan Pilipinas sa mga aki asin sa saindang mga pamilya. Piglalauman mi na an diskyunaryong ini matatabangan an mga aking nag-aadal na masabutan an mga importanteng tataramon na katakud kan nag-aaging pandemya. Hinimo mi an diksyunaryo sa English saka Filipino tanganing mas dakul na aking Pilipino an maabot. Nakipagtabangan man kami sa mga aki, mga magurang asin mga paratukdo sa komunidad kan mga Pula para sa paghimo nin videos kan mga senyas o Filipino Signs para sa mga tataramon sa diskyunaryo. An mga link para sa videos na ini makukua sa laog kan diskyunaryo. An ibang laog pigbago susog sa mga komento asin suhestiyon kan mga inot na nakahiling asin naggamit kaini. Makukua an kopya kan diksyunaryo sa https://bit.ly/COVID19DiksyunaryongBikol