Ikinalulugod naming ihandog sa inyo ang Gabay sa Pagkatuto sa Pag-unawa sa COVID-19 (Pangkat A, B at C). Ang mga gabay na ito ay binuo upang matulungan ang mga mag-aaral na harapin ang mga hamong dala ng pandemik. Sa pamamagitan ng mga kagamitan sa pagkatuto, inaasahan namin na maunawaan ng mga bata ang krisis na kinahaharap ng mundo at malaman ang mga pamamaran upang mapangalagaan ang kanilang sarili at mga mahal sa buhay.

Para sa kopya ng mga Gabay sa Pagkatuto:
https://tinyurl.com/COVID19LGs

Maaari ring bisitahin ang FB page na ito:
https://www.facebook.com/Covid-19-Learning-Guides-102593371545415

Para magamit bilang isang flipbook ang mga Gabay sa Pagkatuto, maaaring pumunta dito:

SET A
https://www.flipsnack.com/covid1lgph/covid-lg-set-a.html

SET B
https://www.paperturn-view.com/?pid=MTA103693&v=1.1

SET C
https://issuu.com/covid19lgph/docs/covid_lg_set_c