Greetings!

Everyone is invited to a night of celebration and thanksgiving for the successful year-long centennial celebration of the College!

This memorable occasion titled “A Night of Glitz and Glamour”, will be held on June 17, 2019 at the AFP Commissioned Officers Club House at Camp Aguinaldo from 7:00-10:00 in the evening.

All teachers, staff, students, retirees, and alumni from UPCEd, UPIS, and NISMED are invited to attend!

In keeping with the theme of the celebration, participants are expected to be in formal wear.

The regular ticket costs P1500. There is 1 free ticket per group of 5 graduate students. For undergraduate students, the ticket costs P700.

To purchase tickets, kindly complete this order form: http://bit.ly/upcedthanksgivingceleb.

For inquiries, please feel free to contact Teacher Rissa Zara: nozara@up.edu.ph or Teacher Sharey Lucman: stlucman@up.edu.ph.

Let’s make it a night to remember!

_____________________

Isang pagbati, mga kasama!

Malugod na inaanyayahan ang lahat sa isang gabi ng pagtitipon at kasiyahan bilang pasasalamat sa matagumpay na buong-taong pagdiriwang ng ika-isang daang taon ng ating Kolehiyo!

Ang pagdiriwang na ito na pinamagatang “A Night of Glitz and Glamour” (Gabi ng Ningning at Halina) ay gaganapin sa ika-17 ng Hunyo, araw ng Lunes sa ganap na 7:00 hanggang 10:00 ng gabi sa AFP Commissioned Officers Club House sa Camp Aguinaldo.

Inaanyayahan ang lahat ng mga guro, kawani, mag-aaral, retirado, at mga alumni sa UPCEd, UPIS, at NISMED na dumalo sa masayang okasyon na ito.

Inaasahang magsusuot ng pormal na kasuotan ang mga dadalo. Sa pagpili ng kasuotan ay isaalang-alang ang pagiging mayumi at kapita-pitagan.

Ang tiket ay nagkakahalaga ng P1,500. May isang libreng tiket para sa isang pangkat ng 5 graduate students. Para sa mga undergraduate students, ang tiket ay nagkakahalaga ng P700.

Upang bumili, sagutan lamang ang order form na ito: http://bit.ly/upcedthanksgivingceleb. Para sa mga karagdagang katanungan, makipag-ugnayan kay Teacher Rissa Zara: nozara@up.edu.ph o Teacher Sharey Lucman: stlucman@up.edu.ph.

Gawin natin itong isang gabing hindi malilimutan!