Buong galak na pagbati kay Dr. Lorelei Vinluan sa pagkamit ng 2022 UP Alumni Association Distinguished Alumna Award in Public Service!