News

Talumpati ni Dr. Ma. Theresa L. de Villa, Panauhing Pandangal ng Parangal 2018

Talumpati ni Dr. Ma. Theresa L. de Villa bilang panauhing pandangal

Parangal sa mga Magsisipagtapos, Kolehiyo ng Edukasyon

Ika-22 ng Hunyo, 2018; Cine Adarna, UP Diliman

“Sandaang Taon ng Makabuluhang Edukasyon: Sa Hamon ng Panahon Handang Tumugon”

 

Nakatataba ng puso ang maayanyayahan sa mahalagang okasyon ito ng ating kolehiyo: ang pagdiriwang ng kanyang ika-100 taon at ang makadaupang-palad ang mga gurong magsisimula ng panibagong sentenaryo. Magsimula tayo sa isang pagganyak. Pakisagot ng Ilang bugtong:

Magandang prinsesa, nakaupo sa tasa.            (kasuy)

Hindi pari, hindi hari, nagdaramit ng sari-sari.     (paru-paro)

Ang bugtong at salawikain ang ilan sa mga paraan ng pagtuturo ng mga magulang at nakatatanda sa komunidad noon. Mapupunang ang mga paksa ay nakatuon sa kalikasan at mga bagay na nasa lipunan. Mga hari at opisyal ng militar ng Espanya, mga Espanyol na prayle. Hindi ba kontektwalisasyon ito? Hindi ba hinahasa nito ang malalim na pag-iisip?

Ngunit napawi ang mga pamamaraang ito sa ilang daan taon ng kolonisasyon. Pinalitan lahat; binago lahat.

Simula ika-1 ng Hulyo 1918 (opisyal na tala ng pagkatatag ng Kolehiyo ng Edukasyon) marami ng pagbabago ang naganap sa ating bayan at sa lipunang Pilipino. Ang mga kaganapang ito ang nagtakda ng pagbabago. Isang halimbawa ang sistema ng edukasyon na bunga ng pag-igting ng kolonisasyon sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon. Di na natin tatalakayin ang paksang ito. Marahil alam na ninyo ang mga matingkad na halimbawa at patunay sa mga ito. Ang iba ay nakikita pa sa kasalukuyang sistema ng edukasyon. Hayaan ninyo akong ibahagi ang ilang karanasan bilang patotoo sa ugnayan ng edukasyon at ng mga kaganapan sa lipunan.

Dekada sisenta: English, Math at Science ang pinipiling kurso dahil sabi sa amin, ito ang kinakailangan upang umunlad. Dagdag pa, ang mga kursong ito ay palatandaan ng katalinuhan. Pinili ko ang Ingles. Ang isang buong leksyon sa wikang Ingles ay naayon sa pagkakasunod-sunod ng apat na batayang kasanayan sa Ingles o basic communication skills: Listening, Speaking, Reading, Writing. Makinig muna bago magsalita, magbasa at magsulat. Sa listening o pakikinig, modelo nito ang guro na gamit ang mga aklat na naglalaman ng metodo: paano ang intonation, stress at blending. Sa speaking o pagsasalita, mahalagang makuha ang pagbigkas ng first language users. Napilitang baluktutin ang mga dila. The more you sound American or foreign, the better. Aspirate the fs, vs, and ths. Di bale na lang kung walang saysay. ang sinasabi.

Sa reading ang mga nilalaman at pinahahalagahan ng panitikan o literature ay kulturang maka-Kanluranin. Sa writing o pagsusulat, karaniwang paksa ang “What I did last summer” o “My favorite room in the house.” Kontrolado lahat ang buong sistema at nagmumula sa itaas.

Sa paglipas ng panahon, maraming pagbabago ang naganap.

 

Dekada sitenta:

Naririnig: New Society, This country will be great again, May bagong silang (isang awit), Jabidah Massacre;

Ipinahahayag: Batas Militar; Sa pag-unlad ng bayan, disiplina ang kailangan;

Nababasa: Pagbago ng Konstitusyon; Pagbomba sa Plaza Miranda; Pagkontrol sa Kongreso;

Nasusulat: Pagtatanggol sa demokrasya; Unang Sigwa o ang First Quarter Storm.

Maraming dokumento at anyo ng panitikan ang iniluwal.

Key words: Martial Law; disappeared; salvage na nabago ang ibig sabihin; civil disobedience;

Maraming pagbabago: konstitusyon, komposisyon ng Kongresso; halaga ng piso sa dolyar (mula 2 piso naging mahigit 20 piso

Isa sa mahalagang kaganapan sa UP na naging malaki ang impact sa mga estudyante sa buong bansa ay ang pag-usbong ng pariralang Iskolar ng Bayan. (Forum, Jan-Mar 2018, pp. 12-13). Nagmula ito sa isang sanaysay ng isang estudyante sa Creative Writing class sa noon ay College of Arts and Sciences. Pinamagatan niya itong “Hirap sa Sasakyan ang Iskolar ng Bayan.”

Ilang sipi sa naturang sanaysay at artikulo.

1975: Isang “di malilimutang karanasan” ang araw-araw na pagbyahe ng isang estudyante ng UP Diliman mula Makati.

“Matagal ka nang maghihintay ng bus tapos sangkaterbang tao ang nag-eeksudos o nag-eebakweyt papuntang Cubao. . .” Kaya nang kinailangang magsulat ng isang sanaysay . . . isinulat ang kanyang karanasan.

“Pag para ng bus, bababa ang dalawa, sasakay naman ang dalawampu. Sa malayo, parang mga langaw ang mga tao na nag-uunahan sa pagdapo sa sugat ng isang batang taga Constitution Hill . . . Sa wakas, kahit papano nakasabit ka rin. Mula sa estirbo dahan-dahan kang sumisingit, “oops, sorry po.” Singit ka sa pagitan ng mga manggagawa, empleyado, mga estudyante atbp. . . . Sa mala-sardinas na kondisyon sa loob ng bus, mangingiti ka kasi nakasakay ka na . . . .”

Wala waring pagkakaiba sa mga nasasaksihan at nararanasan natin ngayon, lalo na ng mga nagsusumisikap na mga iskolar ng bayan tulad ninyo. (Ang kumpletong sanaysay ay nasa Forum, Jan-Mar 2018, pp. 12-13).

 

Dekada otsenta:

Naririnig: paglabas sa bansa ng yaman ng bayan, patuloy na pag-aaklas sa mga kanayunan;

Ipinahahayag: pagbabalik bansa ni Ninoy Aquino; snap election; Nababasa at nasusulat: Paglikas o pagtakas ng pamilya Marcos mula sa Malacanan; Pagbabalangkas ng 1987 Constitution;

Key words: People Power; peace process; coup d’etat; halaga ng piso sa dolyar: naglalaro sa PhP26.00 hanggang PhP37.00.

Maraming pagbabago: nagkaisa ang mga guro sa pampubliko at pribadong eskwelahan na magkapit-bisig at kumilos upang maisulong ang makabuluhang edukasyon tungo sa pagbabago ng lipunan.

Ito ang bitbit naming mga guro sa Ingles: Kung ginamit ang Ingles sa pag-kolonisa, maaring gamitin din ito sa pag-dekolonisa o pagkalas sa pagkakakulong sa isip sa pamamagitan ng masusing pakikinig, pagbasang magpapaunlad ng mapanuring pag-iisip, pagsasalita at pagsulat. Natatamo ito sa maingat na pagpili ng mga babasahin, pag-formulate ng mga tanong at paglalatag ng mga gawaing makabuluhan sa buhay ng estudyante at lipunang kanyang kinabibilangan.

Ayon nga sa tema ng pagtitipong ito: Makabuluhang Edukasyon. Isang halimbawa ang aking karanasan.

Klase: Grade 5 English.

Topic: Answering the telephone.

Gamit ang isang toy telephone, ginawa ang dyad sa harapan ng klase. Isang estudyante ang pinagtawanan dahil baligtad ang hawak sa telepono. Nasa tenga ang mouthpiece at nasa may bibig ang earpiece. At halos maiyak na sinabi ng bata na wala silang telepono. Ipinakita ang wastong gamit at itinuloy ang exercise: Hello. Good morning. This is the Lopez residence. Blah blah blah. Hold the line please. At ibinulong ko sa kanya na handa na siya kapag nagkatelepono sila sa bahay. Makalipas ang dalawang taon nagkita kami sa high school building at masaya niyang ibinalita: Ma’am may telepono na kami. Pero di English ang ginagamit namin sa pagsagot!

 

Dekada nobenta:

Naririnig, ipinahahayag, nababasa at nasusulat: pagsasara ng US military bases; jeepney strike; pagputok ng Mt. Pinatubo.

Key words: deregulation; private and foreign investments

Halaga ng piso sa dolyar: naglalaro sa pagitan ng PhP36.00 – PhP38.00

Sa dekadang ito, pinalakas ang integrasyon ng apat na batayang kasanayan sa komunikasyon. Gayundin ang paggamit ng Ingles sa pagtuturo ng Agham at Matematika. Isang halimbawa

Klase: Grade 4 Matematika sa isang pampublikong paaralan sa Isabela.

Topic: Reading and interpreting the electric meter.

Sinunod ng guro ang mga gabay at gawain at pagsasanay na nakasulat sa aklat kung saan may drowing ng mga electric meter na may iba-ibang “recorded readings”. Matapos ang klase, nahihiyang sinabi ng guro: Sinusunod ko lang po ang sinasabi ng DECS kahit di magagamit ng mga bata ang skill. Napansin nyo na walang kuryente dito. Sagot namin: Di bale, baka magkakuryente na kayo sa taong ito. Sagot ng guro: Baka nakalimutan na ng mga bata ito. At saka kung kailangan, matutunan.

Isang klase sa Grado 6 sa EPP

Topic: Proper behavior at the dinner table. Ipinakita ang tamang pag-aayos ng mga gamit pangkain sa mesa tulad ng plato, kutsara, tinidor at table napkin! Tinalaka ang mga syalitang dapat gamitin tulad ng: “May I have a second helping please?” at “Please pass the viand. “

Matapos ang klase kinausap namin ang mga bata tungkol sa leksyon. Ikinuwento ng ilang bata kung ano ang karaniwang nangyayari sa kanila sa hapag kainan. Bawat isa ay binibigyan ng kanilang ina ng plato na may kanin at konting pang-ulam. Walang second helping at wala ring Ingles.

Kapuna-puna na alam ng guro sa Isabela na di makabuluhan ang nangyayari sa loob ng klasrum habang ang ikalawang guro naman ay sumusunod sa itinatakda ng mga nakatataas.

 

Bagong milenyo (2000 hanggang sa kasalukuyan):

Naririnig, ipinahahayag, nababasa at nasusulat: pagdami ng BPO, People Power 2, New Republic; NBN-ZTE deal; Maguindanao Massacre; typhoons and other calamities;

Key words: I’m sorry, COMELEC irregularities; peace process; indigenous peoples; fake news, populist presidency, revisionism, authoritarianism, EJK, quo warranto, reuse, recycle, repurpose, atbp.; halaga ng piso sa isang dolyar: 2013 PhP 44.00; 2017 Ph 50.00; 2018 PhP53.489.

Naging mulat na ang maraming guro dahil sa mga pangyayari sa kanilang kapaligiran. Ngunit tila nahihirapan pa silang gawing makabuluhan ang mga leksyon sa araw-araw na mga pangyayari sa lipunang Pilipino. Isang halimbawa:

Nakatanggap ang punong-guro ng isang balumbon ng nakatuping mga pahinang pinunit sa isang maliit na notebook. Nakasulat sa unang dalawang pahina at sa malalaking letra. P_ _ _ _ _-I _ _! Sa ikatlong pahina: Hirap sumakay ng dyip. Puno.Mahuhuli ako sa klase. Sa ikatlong pahina: Nag-rebyu ako para sa test! P _ _ _ _ _ I _ _! Co-syn walang tulong para makarating ako sa school! Sa ika-apat na pahina: Mabuti pa sa PA, natututo kaming pagkasyahin ang pera para makakain nang mabuti.

Ngunit ang mga kapatid nating mga katutubo ang isa sa mga nagsusulong ng makabuluhang edukasyon kahit noong una pa man, kaya hindi naging mahirap sa kanila ang pag-angkop sa kanilang kapaligiran at kultura at sa mga pagbabago. Ipakikita ito sa susunod na halimbawa.

Science 3 Lesson Plan

Topic: Solid, Liquid at Gas;

Context: Pangingisda sa sapa (hapa) at mga bagay sa pamayanan na maaaring gamitin.

References: Elders, Textbook

Brief Description of the Context: Ang pangingisda sa sapa (hapa) ay isa sa paraan ng pagpapatibay ng relasyon ng mga kabataan at nakatatanda. Ito ay isa rin sa mga gawain sa pamayanan na nagpapatibay ng ugnayan ng mamamayan sa bawat isa. Ang pagpapahalaga at respeto sa kapaligiran ay isa ring nagpapatatag ng relasyon ng pamayanan sa kalikasan.

Materials: Sibat, Bisti, Antukus at mga bagay na matatagpuan sa paligid ng sapa (bato, tubig, buhu, atbp.)

             Dumako sa kalapit na sapa ng eskwelahan

Sa gabay ng elder at guro,

 1. Ipakikita ang wastong gamit ng antukus(goggles), bisti (pana) at sibat sa pangingisda. Obserbahan ang mga bata sa panghuhuli ng isda sa sapa.
 2. Magpakuha ng buhu at panggatong sa mga bata. Ihahanda rin nila ang mga ito upang makapagluto.
 3. Iluluto na ang mga nahuling isda.

Discussion/Analysis:

 1. Ano-ano ang mga kagamitang ginamit sa pangingisda sa sapa?
 2. Magbigay ng katangian ng mga kagamitang ito.
 3. Ano-ano naman ang mga kagamitang ginamit sa pagluluto?
 4. Ano-ano naman ang mga katangian ng mga kagamitang ito?
 5. Ano ang napansin nyo habang kumukulo ang inyong niluluto sa buhu? Ano ang katangian nito?
 6. Batay sa mga katangian ng mga bagay at kagamitang nabanggit sa pangingisda at pagluluto, alin sa mga ito ang solid? liquid? gas?

 

Bilang isa sa mga nakarinig, nakabasa, nakipagtalastasan at nakaranas sa ilang mga pangyayari sa loob ng mga dekadang nabanggit, may lungkot, pangamba at galit na makita ngayon ang anino ng mga pangyayari noong dekada 60 at 70: pagiging sunud-sunuran sa kagustuhan ng mga namumuno, pagkawala o pagnipis ng oposisyon sa Kongresso at sa Korte Suprema, mga institusyong dapat ay independyente sa Ehekutibo, ang paggamit ng grassroot at rhetorical question approach sa pagsusulong ng pagbago sa Konstitusyon, ang palagiang paggamit ng malalaswa at bastos na mga salita at ang lantarang kawalan ng respeto sa karapatang pantao, at sa mga kababaihan.

Ito ay ilan lamang sa mga kasalukuyang hamon sa atin bilang mga guro.

Ano nga ba ang layunin ng pagbabahaging ito? Sinikap nitong maihayag ang ilang punto na nasaksihan at naranasan sa loob ng halos pitong dekada. Higit sa lahat, ang maaaring gawin nating mga guro bilang tugon sa mga hamon. Ayon nga sa tema ng parangal ngayong hapon: makabuluhang edukasyon tugon sa hamon ng panahon.

Unang punto, lubhang mahalaga ang ugnayan ng mga pagbabago sa lipunan (at sa mundo) sa mga pagbabago sa sistema ng edukasyon. Malinaw na nakita ito at naiukit sa mga isipan ng mga naunang henerasyon. Mas bihasa silang mag-Ingles at kung minsan ay ikinahihiya ang paggamit ng Filipino. Naging tanda ng pagiging edukado o may pinag-aralan ang kahusayan sa Ingles. Nabago ito noong dekada 70 kung kailan naging maigting at marubdob na naisulong ang nasyonalismo. Alam nating lahat na ang UP ang isa sa nanguna sa pagkilos na ito. Kaya noong dekada 80 naging isang patakaran ang paggamit ng Filipino bilang wikang panturo. Tinangkilik ito ng UPIS.

Sa patuloy na pag-usbong ng mga di kanais-nais na kaganapan sa lipunan, paano ba maipaloloob ang mga ito sa mga asignatura? Paano mai-uugnay ang isyu ng tugon ng Korte Suprema sa inihaing quo warranto sa pagtuturo ng isang konsepto sa agham o matematika o sa PE? Paano gagawing makabuluhan ang Merchant of Venice sa mga millennial? Alam kaya nila ang 5-6 sa pagpapautang?

Ikalawang punto, may kaugnayan rin ang mga kaganapan sa ibang bansa sa ating bansa at lipunan. Halimbawa nito ang zero tolerance ng USA na sapilitang napaghiwalay ang mga bata sa kanilang magulang? Hindi ba ito ay di naiiba sa mga batang may mga magulang na OFW? O ng mga batang nauulila dahil napatay o nakulong ang mga magulang dahil nahulihan silang nagbabatak at nanlaban sa mga otoridad? Paano ito maipaloloob sa isang talakayan sa Pisika? Musika? Heograpiya?

Ikatlo, sa tunay na buhay, magkakaugnay ang lahat (Life is interdisciplinary in nature). Halimbawa, pagkagising ano ang karaniwang ginagawa mo? Maglinis ng katawan (health, science) ayon sa isang sistema ng pagkakasunod-sunod na itinuro ng iyong magulang (communication). Inoorasan ang tagal ng paglilinis (math) dahil may iba pang gagawin bago kumain at pumasok sa eskwelahan. Sabi nga ni James Moffett Life is not divided into subjects (1992).

Ikaapat, ang mga kaganapan sa lipunan at sa kasaysayan nito ay sinusulat ng taumbayan at di naka-sentro sa iilang tao lang; kaya mahalaga ang mga tanong na bakit at paano, di lamang sino, saan at kailan. Nakita natin ito sa ating kasaysayan. Ang mga lider ay iniluwal ng mga kaganapan ngunit ang nagsulong ay ang taumbayan. Sa lahat ng pagkakataon, pinahahalagahan ang sumusunod: KATOTOHANAN, KATARUNGAN at KAPAYAPAAN. Taumbayan ang nagsusulong at nagsasabuhay. Sa panahon ngayon ng fake news, misinformation, cuss words na ikinatutuwa ng marami, kawalan ng respeto sa buhay at sa kapwa tao partikular na sa mga kababaihan, ano nga ba ang dapat gawin nating mga guro?

Iminumungkahi ko ang sumusunod:

 1. Manindigan sa isang prinsipyo o paniniwala. Take a stand; Pero iwasang ipilit ang iyong killing o bias sa iyong mga estudyante. Imbes, linangin ang mapanuring pag-iisip o critical thinking sa pamamagitan ng pagtalakay ng iba-ibang paraan ng pagtukoy at pagkalap totoong datos, ang masusing pag-aaral ng mga ito tungo sa pagbuo ng isang desisyon.
 2. Patuloy na makinig, magbasa, makipagtalastasan at magpahayag ng saloobin . Sa madaling salita: kumilos. Di sapat na may alam, may realisasyon. Kailangan ang pagkilos.

Pagnilayan natin sandali ang sinabi ng syentistang si James Speth sa isang panayam noong 2015.

“The things that affect environment outcomes are politics and the ascendancy of money power over people power,

I used to think that the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse, and climate change. But I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed and apathy.”

Patunayan nating mali ito. Imbes, paninidigan natin ang sinabi ng isang dating kasama natin na si Maria Luisa C. Doronila.

In education, a similar transformation has been taking place, because the people themselves, through the growth of civil society, have taken initiatives to make education an arena of struggle and change in order that it will work for themselves and for societal development . . . the people have shown that this can be done by transforming education into an inclusive and comprehensive social process where everybody participates in its realization (1994).

Maligayang bati sa inyong lahat. Mabuhay ang mga Guro ng Bayan, mga dating Iskolar ng Bayan na maghuhubog ng mga darating pang Iskolar ng Bayan.

Magandang umaga po.

-wakas-

 

Isinulat at ibinahagi bilang talumpati ni Ma. Theresa L. de Villa, Professorial Lecturer, Faculty of Education, UP Open University

BSE (English), College of Education, UP Diliman, 1966

Med (TESL/TEFL) College of Education, UP Diliman, 1980

Ph.D. (Filipino:Translation), Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Diliman, 1995.

Remembering Dr. Beulah Garcia Dalao-Nuval

It is with heartfelt sorrow that we announce the passing of one of our professorial lecturers, Dr. Beulah Garcia Dalao-Nuval.

Below we share the eulogy delivered by Dr. Lily Rosqueta-Rosales in remembrance of a respected colleague, a generous mentor, and a great friend.

“Alumna of the University of the Philippines, the University of Florida, University Guidance Counselor, Professorial Lecturer at the University of the Philippines College of Education, president of the Philippine Guidance and Personnel Association, Inc. (now the Philippine Guidance and Counseling Association) charter member of the Philippines Chapter of the Chi Sigma Iota Academic and Professional Counseling Honor Society International, President of Education Alumni Association — these all bonded Beulah and me for more than half a century.

Her family and my family were close to each other for years. Her husband and I took to writing, while Beulah and I were deep in the academe. Our children studied together in the elementary grades to high school and were schoolmates in college although they pursued different career paths.

Beulah was a vibrant woman, strong-willed and very focused. She enjoyed life to the fullest and had a very contaminating laughter. She was also sometimes stubborn, but with good reason. Gracious in her ways, charitable, and imbued with volunteerism, she was the life of every civic and social group to which she belonged. I will always remember her as the best Hawaiian hola dancer as she swayed to the music of Pearly Shells.

Beulah has left a beautiful legacy – a life that touched many hearts and souls, a life of friendship and mission — yes, an inspiring memory through the years to come.

We commend her to Almighty God. Rest, Beulah, rest in the bosom of our Lord as angels sing peace to you.

I will miss your presence on Earth, dear Beulah.”

LILY ROSQUETA-ROSALES

UP CoE Language Education Area holds Research Colloquium 2017

More than 200 participants from different universities participated in the first Language Education Research Colloquium held last December 2, 2017 at the Benitez Theater, UP College of Education.

Completed master’s theses and proposed dissertation projects addressing relevant issues and critical research areas in language education were presented under two strands. Strand 1 theme, Designing Interventions to Improve Students’ Writing Skills featured the thesis of Angelique T. Pajuelas, Florene Mae D. Lakip, and Jasmine Sabrina J. Rombaoa who have all earned their MAEd Language Education degree. Strand 2 theme, on the other hand, is Examining Prevalent Language Teaching Practices to Enrich Teaching and Learning. It featured research proposals of three Language Education majors in the PhD Ed program: Cecilia A. Suarez, Ramer V. Oxiño, and Maria Teresa L. Manicio.

The Language Education Research Colloquium 2017 is the first for the area. Language education teachers, students, and researchers look forward to more activities of the same nature as participants found the event inspiring.

“The EDL Colloquium is a wake-up call for me, that I am in my fifth year in the program and still, I am unsure of what topic to write. The strands inspired me to make further studies specifically on how I assess my students’ written outputs,” said Nicole Ann Rose Malapo, an EDL student.

“It was helpful for students pursuing graduate studies because we get ourselves familiarized on how we can present a research in a colloquium. I got ideas on how I can better work on my master’s thesis. The master’s thesis is difficult but looking at the energy and passion of those presenters inspired me to keep going,” said another EDL student, Jeremiah Grafia.

Professors and students from the Language Education Area organized the event. Dr. Lourdes Baetiong, Dr. Romylyn Metila, Prof. Nerissa Zara, and Dr. Menelea Chiu were present in the event as lead organizers. Students from EDUC 293 and EDL 371 helped as committee members.

 

2nd National MAPEH Symposium: A Success!

The Art Education Area, in cooperation with the Health Education Area, of the College of Education, University of the Philippines Diliman responded to the call of promoting culture-based education through the 2nd National MAPEH Symposium with the theme, Culture-based Strategies in MAPEH. Now on its second year, the event brought together MAPEH experts, educators, and students to bring new perspectives, knowledge and strategies to MAPEH instruction. The even was held on July 15, 2017 at the UP NISMED Auditorium, with a total of 371 from diiferent parts of the country. Registration started at 8am and the program ran from 9:30am to 4:30pm.

 

After an opening ritual led by Mr. Apoy EJ Jacinto and Mr. Orly Abon of the Philippine Art Educators Association, the attendees were warmly welcomed by Dr. Ma. Therese Bustos, Dean of the UP College of Education. Director Joyce Andaya of the DepEd Central Office then gave an overview of culture-based education. She emphasized contextualization, localization, and indigenization of instruction. In the same light, Mr. Apoy EJ Jacinto talked about culture-based strategies in Art Education by patterning his discussion on concepts in weaving such as “habi” and “buhol”. He stressed the importance of having a strong grasp of the peculiarities of indigenous materials and concepts to be more responsive and truthful in teaching the local and indigenous cultural context. The attendees also enjoyed the discussion and demonstration of culture-based strategies in Music Education by Prof. Joy Timbol Guadalupe of the UP College of Music, who used playful, native songs in emphasizing essential points. Prof. Mark Anthony Hilario, Dmd from Manila Central University highlighted the richness of our ethnic health culture in his discussion on indigenizing Health Education. Finally, Prof. Rachelle Peneyra of the UP College of Human Kinetics explored culture-based physical education by analyzing definitions of sports or physical education, its development throughout history and how these could be discussed in the classroom. The day concluded with the closing remarks by REGALE Coordinator, Prof. Charo Defeo-Baquial.

The symposium was sponsored by Vibal Group, and 51 Talk.

 

Prof. Lorenzo Q. Orillos (August 10, 1947 – April 11, 2017)

20170412_112533-1

Prof. Lorenzo Q. Orillos (August 10, 1947 – April 11, 2017)

It is with a heavy heart that we announce the passing of Prof. Lorenzo Q. Orillos yesterday, April 11, 2017. His wake will be held today, April 12, 2017 until tomorrow, April 13, 2017 at the the UP Parish of the Holy Sacrifice Chapel. His remains will be brought to Ilocos thereafter.

Prof. Orillos was a faculty member of the Language Education area. A wonderfully kind soul, Prof. Orillos will be greatly missed by his students and his UPCEd family. We extend our deepest condolences to his family. May his soul rest in peace.

South Korea’s Sahmyook University Introduces NEWSTART Model for Drug Use Prevention

1The University of the Philippines College of Education through its Health Education Area and the ASEAN Training Center for Preventive Drug Education (ATCPDE) welcomed delegates from Sahmyook University in Seoul City, South Korea last January  9, 2017. Dean Marie Therese A.P. Bustos, in her welcome message, emphasized that discussing about health matters is the best way to start the year.

2
The whole-day event was co-sponsored by the Dangerous Drugs Board and was attended by their staff, ATCPDE members from the academe, CHED and DepEd, and Philippine Drug Enforcement Agency staff. The South Korean delegation headed by Prof. Cheong Kim, comprised of 3 faculty, 12 undergraduate students and 2 Filipina PhD students specializing in Addiction Studies.

3
The resource person, Prof. Pyung Ahn Kim facilitated a lecture-workshop on Healthy Lifestyle Brief Intervention. He introduced the NEWSTART Model, a naturopathic method for living a healthy and drug-free life. NEWSTART is an acronym for nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest and trust in God. It is based on the principle that nature restores the person and internal terrain is the core of the solution to people’s health concerns. After explaining the model’s philosophy and principles, he proceeded with the healthy lifestyle brief intervention questionnaire, a tool for assessing one’s health behaviors. All participants were asked to answer the questions and interpret the results based on the healthy lifestyle signal and wheel. The rest of the session was devoted to further explaining the details of the model to attain homeostasis.

4
After the session, participants shared the value of the model and its application on their personal and professional lives. They emphasized how using NEWSTART will positively impact their health and well-being.

Eduk Student Organizations Sponsor ACLE Events in the College

Students from different colleges in the university took part in Alternative Classroom Learning Experiences (ACLE) last October 12, 2016. A number of ACLE sessions were organized in partnership with the University Student Council and sponsored by different student organizations in the College of Education.

UP Preschool Practitioners, or better known as “UP PreP,” sponsored a session entitled: EMERGEncy: Unravelling the Mask of Mental Illnesses in the Classroom. UP PreP believes that this issue is relevant to today’s youth and current developments in society.  Awareness of the importance of mental health in one’s journey through life is significant. As future educators, PreP views the importance of understanding different mental conditions/illnesses to help break the stigma associated with this issue. Knowing the characteristics of individuals who grapple with mental illness will help others welcome them and provide support when possible. Facilitators of the session were Ms. Cathy Babao, a grief counselor, and, Mr. Christopher Hernandez, a guidance service specialist of the UP Diliman, Office of Counseling and Guidance. Room 204 of the College of Education was packed with around 45 participants during the session.

acle1

Mr. Christopher Hernandez, a guidance service specialist from the Office of Counseling and Guidance during the session

acle2

An activity during the session with Ms. Cathy Babao

The UP Science and Mathematics Majors Advocating Responsible Teaching (UP SMMART) also sponsored an ALCE session entitled “Memoria: Exploring Memory Enhancement Techniques and Memory Sports”. The resource speaker for the event was the Head Coach of the Philippine Memory Game, Ms. Anna Bernadette D. Bonita. Her student, Ms. Jamyla Lumbanao joined her in this occasion.
Ms. Bonita shared the importance of memory enhancement, the essence of memory sports, and techniques on how to develop one’s memory skills. Ms. Lumbanao demonstrated these techniques by simply listening and perfectly reciting back 40 randomly given words.

Overall, the session was a success and UP SMMART is honored to be one with Ms. Bonita in spreading information about memory sports and techniques to the UP community.

acle3

Ms. Bonito, facilitator of SMMART’s ACLE

acle4

Ms. Lumbanao displaying her impressive memory skills

Museums and oceanariums are part of almost everyone’s childhood. The UP Educators’ Circle explored these all time favorite leisure places as venues for learning through an ACLE event entitled “Kaleidoscope: Looking and Learning through the Prisms of Museums and Oceanariums.”

acle5With speakers Ms.Noreen Parafina, program director of Museo Pambata and Ms. Desiree C. Gestiada, curator and department head of Manila Ocean Park, the participants from and outside the university enjoyed the session at the College of Music Mini Hall, UP Diliman, Quezon City.

acle6

UP Educator’s Circle-sponsored ACLE session with the participants

 

Memorandum of Understanding (MOU) between UP College of Education and Ehime University Renewed

A Memorandum of Understanding (MoU) signing ceremony between the University of the Philippines, College of Education and Ehime University was held at the Faculty of Education, Ehime University, Matsuyama City, Japan on November 16, 2016. Dr. Marie Therese AP. Bustos, Dean of the UP College of Education and Dr. Sakae Sano , Dean of the Faculty of Education of Ehime University officially signed the documents.

ehime1

Signing of the MoU by Dean Bustos of UP and Dean Sakae Sano Of Ehime University

This event reaffirmed the partnership between the two institutions for another three years. This partnership, which officially began in 2007, further strengthens academic exchange and research collaboration between students, staff, and faculty members of the two universities.

ehime2

MoU Signing in the presence of the UP Delegates: (Foreground: Left to right) Prof. Czarina Agcaoile, Dr. Virgilio Manzano, Dean Maria Therese AP. Bustos, UPIS Principal Ronaldo San Jose, and Prof. Rachel Patricia Ramirez

 

Eduk: Pangalawang Karangalan sa Parada ng mga Parol 2016 sa Unibersidad

Nagtamo ng pangalawang karangalan sa Parada ng mga Parol 2016 ang Kolehiyo ng Edukasyon, kasama ang UP Integrated School (UPIS) at National Institute for Science and Mathematics Education Development (NISMED).  Ang paboreal na sumasagisag sa dangal at karunungan ang mataginting na tinig na sumalamin sa temang “Himig ng Diliman, Hagkan ang Gabi”.

001

Ang boses ng edukasyon o karunungan ang nagsisilbing mahalagang pundasyon sa paglinang ng kakayahan ng bawat mamamayan. Ito ang gabay sa pagsulong ng mga mithiin ng sambayanan tungo sa makatao at mapagpalayang pagbabago.  Patuloy ang edukasyon na humuhubog sa ating lipunan at pambansang pagkakakilanlan.

Ipinapakita ng tikas ng tindig ng paboreal ang angking dangal ng bawat mamamayan sa ating lipunan. Ipinapahiwatig naman ng maningning at kumikinang na mga balahibo nito, na gawa sa tradisyonal na pamaypay na anahaw at mga CD, ang pagiging tanglaw ng karunungan sa ating kinabukasan.002

Sa tulang Tanglaw na akda ng isang mag-aaral sa Eduk na si Mark Angelo Francisco, napapaloob ang kahulugan ng simbolong ito.

003 004

005

Go Eduk! Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng naggugol ng panahon upang maging matagumpay ang Parada ng mga Parol 2016!

Photo Credits: Sharehann Lucman, Phoebe Beltran-Almazan, and Arnel Gerolia

UPCEd Promotes Wellness through H.A.P.I. Days 2016

Health Advocacy, Promotion and Instruction Days, dubbed as H.A.P.I. Days is a week-long event of the Health Education Area of the College of Education. It aims to provide a platform to increase awareness of the UPCEd community on the importance of keeping one’s self healthy as well as promote its crucial role in building healthy communities. This was done through a series of activities from October 18-21, 2016.

The event kicked off with a blood donation drive in collaboration with the Philippine Red Cross. Around 27 blood bags were collected.
Untitled01 Untitled02 Untitled03

 

 

 

 

The second day showcased the promotion of health through arts, music, dance and games.

011

Health Promotion through Poster Making focusing on the theme “Ngipin at Bibig Ingatan Para sa Malusog na Pangangatawan”

Health Promotion through Poster Making focusing on the theme
“Ngipin at Bibig Ingatan Para sa Malusog na Pangangatawan”

Health Promotion was also done through Musikalusugan, a variety show that celebrated the importance of health as well as showcased student talents.

Health Promotion was also done through Musikalusugan, a variety show that celebrated the importance of health as well as showcased student talents.

The Zumba session was a hit among both faculty and students.

The Zumba session was a hit among both faculty and students.

The third day concluded with service Learning: health promotion and instruction in the community setting spearheaded by the EDH 110 class.  Fifty members of the Pook Dagohoy community took part in the basic health screening procedures which include weight, height, body temperature and blood pressure taking strengthened with a lecture-discussion on the prevalence and prevention of Zika Virus.  Raffle and medicine donation reinforced the participation of the community members.

Untitled05 Untitled06 Untitled07Untitled017

Health education and promotion through nutritious food happily served and heartily enjoyed by everyone.

Health education and promotion through nutritious food happily served and heartily enjoyed by everyone.

Untitled019 Untitled020

Health education and promotion through interactive exhibits on Personal Health, Mental Health, Aging and Death, and Drug use Prevention through infographics and lecture in collaboration with the Dangerous Drugs Board (DDB)

Health education and promotion through interactive exhibits on Personal Health, Mental Health, Aging and Death, and Drug use Prevention through infographics and lecture in collaboration with the Dangerous Drugs Board (DDB)

Below are some of the students’ feedback on HAPI Days 2016:

 “The beauty of learning more about my health is being able to share the knowledge to others. The HAPI Days event was truly an effective way to culminate everything that we have learned in class–from providing healthy food options for the faculty and students every morning to participating in activities that reminds us of the importance of staying HAPI.”

Marika Sison, BS FLCD

 

“Doing things for a cause. It is always fulfilling to be able to help other people especially those that cannot provide services for themselves. Evaluating the community we helped, I can say that most residents cannot even afford proper health services. A lot of kids are running around with no slippers or shoes and with small open wounds all over their bodies. It is not my intention to accuse the parents of not taking care of their children. Point is, whoever is in charge of the community must try their very best to provide for the services needed by their people. Being able to educate them a little and provide some medicines they might need is indeed, very heartwarming.”

                                                                                                        Hanna Panandigan, BSE Biology

“Last October 26, 2016, my class went to the camp site of the Lakbayans at UP Diliman. These Lakbayans are part of the minority groups in Mindanao whose rights and privileges are denied of. They went here to Metro Manila, hoping to improve their living conditions back home and to fight for their rights – right to basic needs i.e shelter, education etc. Being exposed to these people made me more aware of the current happenings within our country, how there are still a lot of improvements that needs to be done, especially in the aspect of politics, economics, and health.”

Kyra Constantino, BSE Health

Something Beautiful: A Medical Mission entry
“Living a healthy lifestyle should be on everyone’s to-do list. It not only makes you in good shape and prevents diseases but also boosts one’s level of happiness. Unfortunately, not everyone has access to proper healthcare and most people are not well-informed about the epidemiology of diseases.  With the goal of promoting healthy living and health awareness, the EDH 110 class conducted a medical mission for the residents of Pook Dagohoy, U.P. Diliman last October 21, 2016.
In this event, we were able to provide basic health-related services such as getting vital signs, checking blood pressures, and computing body mass indexes. Even if there are no doctors, the people of Pook Dagohoy were given an opportunity to see if they have hypertension and obesity which are possible factors in certain diseases. Moreover, we also prepared a mini-Zumba routine so that people are able to stretch and get some exercise. The household-cleaning theme of the dance which involved moves like pagwawalis, kuskos damit, and linis bintana gave a creative twist to the fitness routine and made exercising an enjoyable experience. An informative talk was also given which discussed the Zika virus and its sources, symptoms, and preventive measures one can take to avoid getting infected. Sandwiches and juice were also provided during the medical mission.The ultimate goal of promoting health awareness and encouraging a healthy lifestyle was attained. The lessons we learned in class such as the spreading of microorganisms, the value of exercise, and the importance of proper nutrition were all applied in this event which resulted in providing aid and support to the underserved — and I think that’s a beautiful thing.”

Jeric Conjares, BS Psychology

“Everyone needs a breather from work or school, because sometimes it gets too overwhelming and overworking yourself would really drain your energy and brain cells out. And taking a breather from schoolwork is better when you’re reminded of your health, in a comprehensive or holistic manner, and still the compassion to help and promote others’ health too is remained. HAPI days is a twice a year program, which in every semester, students like me pause for a bit and reflects on own health. HAPI days. I would say is an assembly of short programs or events that cater to its purpose of promoting one’s health; but for students who took part in organizing these, I would say HAPI days is not only the best time think of personal well-being but also it’s a great time to finally know our classmates more and cooperate with the prof in a deeper level. It’s also a great avenue to showcase talents, in our case, since it was MUSIKALUSUGAN. More importantly, it’s a great time to finally recognize the college as a community as the programs are designed to make the whole college participate cohesively.”

Regina Bumatay, BS FLCD

 “It was my first time to be part of the HAPI Days and all I can say is that health, above all requires utmost dedication and numerous efforts.  From the series of events itself, I saw how the professors, students alike and staff immensely prepared and from that I realized that health, just like the HAPI Days is something that we all must be preparing for.  Our journey towards good health compels us to study and promote health, exercise; participate in awareness campaigns, donate blood, go on community missions and much, much more… health is something you can mold and transform through interdisciplinary measures.”

Alyssa Jeanne Tamondong, BEEd SPED